Comments under images of Kubeto:
title: Инди
comment from: vladimir12
date: 06.10.2017 15:53

!!!
title: J.
comment from: vladimir12
date: 06.10.2017 15:52

Добро!
title: Камерно
comment from: vladimir12
date: 06.10.2017 15:50

!!!
title: The umbrella
comment from: tormentor
date: 29.09.2017 09:56

6+
title: Митинг на СДС-1990-та година
comment from: tormentor
date: 29.09.2017 09:56

6+
title: Камерно
comment from: tormentor
date: 29.09.2017 09:56

6+
title: Galaxy-3
comment from: NRJ
date: 29.09.2017 07:02

Гот!
title: the animal
comment from: NRJ
date: 29.09.2017 07:01

Дааа!
title: Камерно
comment from: pachok
date: 29.09.2017 02:24

+++
title: Glass of red wine...
comment from: vesotod
date: 19.09.2017 16:13

Това ми е любимата снимка на Kubeto. Досега не бях писал, защото кой съм аз да го оценявам, но сега се реших.
title: 12
comment from: vesotod
date: 19.09.2017 16:11

Класика, с ориенталски прицвет!!!
title: Double trouble is my name...
comment from: vesotod
date: 19.09.2017 16:07

Велико!
title: Камерно
comment from: nyamago
date: 16.09.2017 22:13

И заглавието го бива :)
title: Камерно
comment from: tonyf
date: 16.09.2017 09:33

\n Извинявам се, че се намесвам, но... отворих компа за нещо друго, видях хубав гол гас и реших и аз да се включа... като грузинците...
title: Камерно
comment from: ceco
date: 15.09.2017 10:19

Уау, страхотна!
title: Камерно
comment from: IsoIv
date: 15.09.2017 08:28

Ехаа!
title: Камерно
comment from: Alein
date: 15.09.2017 04:10

...Тръпката потегли бавно и с неохота от хълмистите трапчинки на ходилата.Направи крачка-две и тихо затанцува по глезените,бръкна в нослето си по инерция,заогледа се някой да се възхити на неуловимата и вибрация,но десетките оцъклени стъкла клепаха безутешно ниско долу в клисурата.Затепа с нетърпение към овразите на колената и с пъшкане се заизкачва по нанагорнището.Обичаше да се шмугва в междухълмието на билата и да танцува самба в мрачната нощ,додето гръм не я удари и порой не засипе крехкото и тяло. Дори и горите тилилейски не спираха пороя,но суетните люде все по-често безмилостно ги кастреха до корен.Полянката под нозете и настръхна,наежи се и я отпрати като пумпал далеч на север към вулканичното гърло със зейнала от прежност слава,сега превърнало се в подслон за скитници като нея.Беше и топло и уютно,но тръпка покой не търпи.Наедряваше бързо и неусетно,като щорм в Евксинския понт.Тътенът и я облада, наострените зъбери на сладострастието потрепераха ритмично,кандилнаха се опиянени от старо вино,разпиляха навръз овалните си сипеи и примрели се предадоха на алчните ръце.\nТръпката едва се промуши през пръстите,пробяга със ситни стъпки по шията и се прокрадна в широко ококорените ноздри на придиханието.\nСлед миг,уморена и трепераща, със ситен интенционен тремор,Тръпката предаде духа си на разума.В него се зараждаше и умираше мимолетно.\n Ниско под урвата ледено стъклените очи зяпаха унило опистотонуса на тялото.Бяха навикнали до болка на мраморния пейзаж, рутината беше щракнала затвора им,фокуса им беше намерил вечен покой след краткотрайния си спазъм и само блендата с широко изцъклени очи забираше хоризонта до последната капка страст и светлина...\n:-)\nКато ще е камерно,нека да е камерно...
title: Камерно
comment from: valdo
date: 14.09.2017 22:13

:-)
title: Камерно
comment from: trifo
date: 14.09.2017 21:26

!!!
title: Митинг на СДС-1990-та година
comment from: Finlip
date: 14.09.2017 18:37

Не може 45г. да олигофренясваш под гъзя на големио брат и след това за два дена да станеш европеец и демократ. Важното е да устискаме посоката!
title: Камерно
comment from: Djoro
date: 14.09.2017 17:37

Висока топка Авторе! Застани пред огледалото, погледни се и кажи на себе си : Голям кадър си създал Кубе!
title: Камерно
comment from: NRJ
date: 14.09.2017 15:31

Да!!! :)
title: Камерно
comment from: spotter84
date: 14.09.2017 11:28

Гот!
title: Камерно
comment from: menigiki
date: 14.09.2017 09:54

Супер!
title: Пластика
comment from: menigiki
date: 14.09.2017 09:53

Страхотен кадър!
Feeds   RSS | Atom
Subscribe   Google