» User profile
» All images

Profile of viliss  
Registered :
27.12.2006 17:38
Last login :
Произведенията на изкуството се създават чрез целенасочена интерпретация на неограничено множество концепции и идеи с цел да бъдат предадени на околните.

Изкуството стимулира мислите, чувствата, представите и идеите чрез възприятията. То изразява идеи, приема най-разнообразни форми и служи на най-различни цели.
Equipment: Not specified
Author's portfolio