• rating: 580 / 208
 • 49
 • 886
на поретрета отзад Anonymized - bogdanov
 • rating: 346 / 188
 • 53
 • 1369
 • rating: 642 / 184
 • 53
 • 2014
 • rating: 356 / 180
 • 67
 • 965
Жени в очакване Anonymized - RusianaTosheva
 • rating: 418 / 168
 • 46
 • 1022
Shot with:
 • rating: 360 / 166
 • 58
 • 1535
Shot with:
 • rating: 472 / 164
 • 48
 • 1007
Суровият Север Anonymized - PIvanoff
 • rating: 424 / 164
 • 35
 • 1005
Стенен гущер (Podarcis muralis) Anonymized - nislon
 • rating: 530 / 162
 • 123
 • 1507
 • rating: 648 / 162
 • 36
 • 1046
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.