• rating: 812 / 270
 • 49
 • 943
 • rating: 598 / 214
 • 39
 • 768
Mary of Magdala Krassik Kolev - krassik
 • rating: 536 / 188
 • 81
 • 1762
октомврийски балони Mariana Dobreva - leica_m
 • rating: 422 / 188
 • 46
 • 766
Фарът по залез... Zhenya Madzharova-Petrova - Egwene_al_Vere
 • rating: 536 / 174
 • 26
 • 767
 • rating: 454 / 174
 • 42
 • 559
 • rating: 426 / 172
 • 42
 • 631
 • rating: 374 / 172
 • 44
 • 592
 • rating: 366 / 172
 • 46
 • 574
лайка в чаша Mariana Dobreva - leica_m
 • rating: 416 / 170
 • 41
 • 618
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.