НА ТРИ СЕКУНДИ ЖИВОТ petar dimov - balgareveca
 • rating: 592 / 200
 • 52
 • 2325
Някъде в Рила Vladimir Evrov - evrov
 • rating: 472 / 194
 • 40
 • 1568
 • rating: 764 / 184
 • 71
 • 2702
 • rating: 610 / 178
 • 58
 • 2031
Родопите Bogdan Stoyko - stb
 • rating: 460 / 168
 • 46
 • 1101
 • rating: 448 / 156
 • 29
 • 1308
 • rating: 458 / 156
 • 56
 • 1259
 • rating: 596 / 154
 • 52
 • 2082
 • rating: 570 / 148
 • 32
 • 1532
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.