• rating: 888 / 216
 • 46
 • 3107
Girl With An Orange Veil Krassik Kolev - krassik
 • rating: 580 / 204
 • 77
 • 1816
 • rating: 856 / 200
 • 62
 • 2570
 • rating: 598 / 192
 • 52
 • 1857
Замисляйки поредното пакостливо приключение Milena Gigova - Milenuity
 • rating: 608 / 186
 • 74
 • 2209
 • rating: 744 / 180
 • 93
 • 2460
Портрет с куче Teodora Vasileva - TeodoraB
 • rating: 470 / 170
 • 30
 • 1038
Слепок (Anguis fragilis) Petar Belev - nislon
 • rating: 504 / 168
 • 74
 • 1410
 • rating: 468 / 168
 • 55
 • 1336
 • rating: 476 / 166
 • 23
 • 1566
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.