Красимира Лякова

krasi_l / Bulgaria
Published photos
240
Author's votes
0
Author's comments
2.8k.
Images in Favs
722
Followers
0
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.