Едемската градина Vladimir Evrov - evrov
 • rating: 550 / 214
 • 35
 • 903
В облаците Vladimir Evrov - evrov
 • rating: 468 / 196
 • 33
 • 1257
 • rating: 426 / 184
 • 40
 • 791
В часа на синята мъгла Pavel Valchev - spotter84
 • rating: 588 / 174
 • 65
 • 1459
Изгрев в Словения Slavi Donev - donevcc
 • rating: 502 / 172
 • 35
 • 719
 • rating: 364 / 168
 • 29
 • 509
 • rating: 526 / 160
 • 28
 • 753
Сутрешна идилия Kristiyan Evgeniev - evgenievv
 • rating: 394 / 158
 • 36
 • 575
Последните лъчи Slavi Zayakov - zslavi
 • rating: 416 / 152
 • 42
 • 1220
Calibration scale

Ако не виждате всички степени на скалата мониторът ви не е настроен добре.