Parkour - Ние сме създадени за движение. Valeria Dimitrova - valeriabd
 • rating: 780 / 260
 • 87
 • 3161
 • rating: 1028 / 222
 • 67
 • 3549
www.youtube.com/watch?v=sy0fVIAkDVg Krassik Kolev - krassik
 • rating: 524 / 212
 • 56
 • 2196
 • rating: 556 / 194
 • 48
 • 2271
 • rating: 862 / 192
 • 39
 • 1987
Стетинд - Кохезия Иван Миладинов - Jirko
 • rating: 894 / 192
 • 47
 • 2745