с цвят на мед desi gramadnikova - desiti
 • rating: 1778 / 400
 • 157
 • 4193
 • rating: 1196 / 385
 • 79
 • 2781
 • rating: 1971 / 384
 • 147
 • 4496
... спомняй си тези истории... Rossitza Nedjalkova - charm
 • rating: 980 / 336
 • 91
 • 2417
.да им вземеш слънцето. да ги разревеш облаците Зорница Миладинова - avramil
 • rating: 923 / 317
 • 96
 • 2517
Да си живял щастливо Georgе Stratiev - MEGASTRAT
 • rating: 791 / 293
 • 103
 • 2075
 • rating: 938 / 285
 • 64
 • 2456