Детска радост
Детска радост
 
Title: Детска радост  

Images of SameButDifferent
Image info
vote:
Gold(4p)
Silver(2p)
Bronze(1p)
Show author(0p)
(Vote after Log in )
category:
album:
Author albums   
date:
moved to "Selected":
06.01.2017 18:47
share
Коментари: Абонирай се (Log in)
more   
rating:
Rating A: 30 / Rating B: 2; Votes: 8; Views: 190
remake:
There are no remakes for this image.      You can add remake after Log in.
Big size:
No big size image.
Comments
1.
()
:)
2.
()
Красив кадър!Така трябва всички деца да играят навън,а не повечето от тях да стоят пред компютрите!
3.
()
Сигурно доста деца не излизат навън, но все още има и такива като тези на снимката. Всяка година, когато падне по-голям сняг, площадката зад блока се изпълва с деца. Те се радват на снега, а ние - на тях.:)
To post a comment you have to Log in.
Feed   RSS | Atom
Subscription   Google
Rating:
Rating:
Rating:
Rating:
Rating:
Rating: